Периферия

Шнекове

ПроизводителОписаниеТипНомер на продуктСнимкаЦена (€)
Engelшнек за шприцмашина Енгел с РЕПРО управлениедиаметър - 30 мм
АРБУРГшнек и цилиндър с отвор за газовете , нагреевателидм 25 мм
АРБУРГ , ХИДРОНИКАшприцагрегат 210 в комплект с шнек,цилиндър нагревателидм 30 мм
АРБУРГшнек с цилиндър, нагреватели и шприцагрегат 75, комплектдм 30 мм
АРБУРГ , СМДшнек с цилиндър и нагреватели дм 35 мм
Фероматикшнек с цилиндър и агрегат за шприцмашина Фероматик-175 т50 мм
ФЕРОМАТИКшнек с по-добро пластифициранедм - 98 мм/д.260 мм
ЕНГЕЛшнек за шприцагрегат 4500 мм95мм/ д.268 мм
ЕНГЕЛшнек с цилиндър и нагреватели за шприцагрегат 4500дм-105 мм
ЕНГЕЛшнек за шшприцагрегат 350080 мм
ЕНГЕЛшнек с цилиндър за шприцагрегат 350080 мм
ЕНГЕЛкомплект шнек с цилиндър за шпр.агрегат 80, нов22 мм/ gepanzert/ закалени
ЕНГЕЛшнек за шпр.агрегат 20025мм и 30 мм
ЕНГЕЛшнек с цилиндър за шприцагрегат 33030мм
ЕНГЕЛшнек с цилиндър за шпр.агрегат 60030 мм
ЕНГЕЛшнек с цилиндър и нагреватели за шприцагрегат 60045 мм
ЕНГЕЛКомплект-шнек,цилиндър,нагреватели, шприцагрегат с хидромотордм.50 мм
ЕНГЕЛшнек с цилиндър комплект шпритцагрегат 1300дм 55 мм
ЕНГЕЛшнек с цилиндър, дм- 55 ммШприцагрегат 700

Роботи

ПроизводителОписаниеТипНомер на продуктСнимкаЦена (€)
WITTMANNроботW150, x-500,y-1000,z-2500
ЕНГЕЛроботERC 53/2- EA, x-790, y-1600, z-2360
REMAKробот за транспортиране на детайла зад машината x-400, y-1150, z-3500

Други

ПроизводителОписаниеТипНомер на продуктСнимкаЦена (€)
сепаратор за леяци
подкачващо устройство 2-фазно
охлаждащо устройство /чилър/ с въздушно охлажданеза охлаждане на форми
охлаждащ агрегат с водно охлажданеохлажда мощност 120КВ / 2х60 кв компресора/